Chúng tôi tôn trọng quyền riêng tư của khách hàng và bảo mật dữ liệu luôn là ưu tiên hàng đầu của chúng tôi. VN138 sẽ không bao giờ tiết lộ thông tin cá nhân của khách hàng cho bên thứ ba trừ khi họ nhận được thông tin cần có phán quyết của tòa án.

Chúng tôi có quyền cung cấp thông tin cá nhân cần thiết cho các nhà cung cấp dịch vụ thanh toán cơ bản và các tổ chức tài chính và bảo hiểm thông qua trang web để hoàn thành yêu cầu thanh toán.

Tất cả thông tin cá nhân do khách hàng cung cấp sẽ được gửi qua cổng bảo mật (tiêu chuẩn mã hóa SSL 128 bit) và được lưu trữ trong một môi trường bí mật chống lại sự xâm nhập từ bên ngoài. Tất cả dữ liệu bên trong và bên ngoài bị hạn chế nghiêm ngặt và được theo dõi chặt chẽ. VN138 và các đối tác của chúng tôi sẽ gửi cho khách hàng thông báo về các chương trình khuyến mãi mà khách hàng có thể quan tâm qua thư.

VN138 không tiết lộ bất kỳ thông tin cá nhân nào cho bất kỳ bên thứ ba nào vì đó là mục đích của chính sách bảo mật của chúng tôi. Nếu không có sự cho phép bằng văn bản của VN138, không ai có thể phân phối, thay đổi, sao chép, in lại, sử dụng nội dung của VN138 hoặc máy chủ phản chiếu ngoài VN138.